สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333
     
 
  ชื่อวิดีโอ: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงบ่าย) ตอนที่ 6
รายละเอียด: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พ.ย. 2561 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ (ช่วงบ่าย) ตอนที่ 6