สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333
     
 
  ชื่อวิดีโอ: มองมุมใหม่ Five Focus
รายละเอียด: วันนี้ (28 ก.ค. 2559) เวลา 13.05 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ออกรายการ มุมมองใหม่ Five Focus ตอน มจพ. กับการขับเคลื่อนนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 cr. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก