สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333
รูปภาพวิดีโอผลงานนักศึกษาMESSAGE
ชื่อวิดีโอ:    Superbright
รายละเอียด:  รายการ Superbright จะนำคุณผู้ชมไปชมผลงานของนักศึกษาที่ Bright Bright จะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรที่น่าสนใจ พบกันได้ในรายการ Superbright กันเลย
                                 
ชื่อวิดีโอ:    StudenStory
รายละเอียด:  รายการ StudenStory 1 มหาลัย กับ หลายกิจกรรม และวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จะมีอะไรกันบ้าง ติดตามชมได้เลย
                                 
ชื่อวิดีโอ:    YUDYAPATIP
รายละเอียด:  รายการ YUDYAPATIP จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย ในจังหวัดอยุธยา จะมีอะไรน่าสนใจ ไปชมกันเลย