สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333
รูปภาพวิดีโอผลงานนักศึกษาMESSAGE
ชื่อวิดีโอ:    GET ENGLISH
รายละเอียด:  GET ENGLISH รายการที่นำเสนอความรู้ภาษาอังกฤษ การออกเสียง การสะกดคำ และรวบรวมประโยคต่างๆ ที่มีการนำมาใช้งานบ่อยๆ รวบรวมไว้ที่นี่ กับรายการ GET ENGLISH
                                 
ชื่อวิดีโอ:    EATING NEWS
รายละเอียด:  EATING News (Final) รายการข่าวที่นำเสนอเนื้อหาข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ที่นี่ ที่เดียว
                                 
ชื่อวิดีโอ:    EATING NEWS
รายละเอียด:  EATING News (Midterm) รายการข่าวที่นำเสนอเนื้อหาข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ที่นี่ ที่เดียว