สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333
รูปภาพวิดีโอผลงานนักศึกษาMESSAGE
ชื่อวิดีโอ:    Speak On Tour
รายละเอียด:  รายการ Speak On Tour รายการที่นำเสนอภาษาทั้ง 5 ภาษา ได้แก่ จีน ลาว อังกฤษ พม่า และ ฝรั่งเศษ เราจะนำท่านผู้ชมไปพบกับสถานที่ต่างๆ แล้วเตรียมพบกันเร็วๆ นี้
                                 
ชื่อวิดีโอ:    Real KD
รายละเอียด:  รายการ Real KD รายการข่าว นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับงาน กิจกรรม ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                 
ชื่อวิดีโอ:    ช่างเรียนรู้
รายละเอียด:  รายการ ช่างเรียนรู้เป้นรายการที่นำเสนอสถานที่ที่น่าสนใจ และเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลินกับบรรยายกาศ สวยๆ และน่าสนใจ