สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333
  ข่าวทั่วไป  
  1 มทร. รัตนโกสินทร์เยี่ยมชม มจพ.    อ่านเพิ่มเติม
  2 มจพ. MOU ระหว่างจังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ    อ่านเพิ่มเติม
  3 นศ. มจพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559     อ่านเพิ่มเติม
  4 อธิการบดี มจพ. นำ นศ.ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลกเข้าพบนายกรัฐมนตรี   อ่านเพิ่มเติม
  5 นศ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด Food Innovation Contest 2016   อ่านเพิ่มเติม
       
  ข่าวสมัครงาน    
  1 รับสมัคร ต.อาจารย์ ต.36, 63,149,150 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง    อ่านเพิ่มเติม
  2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1139 จำนวน 1 อัตรา    อ่านเพิ่มเติม
  3 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา    อ่านเพิ่มเติม
  4   อ่านเพิ่มเติม
  5   อ่านเพิ่มเติม